Skip to content

Сениори

Анжела Платон

Тренер

Александар Царчев

Тренер на голмани

Бојаџиска Николина

Физиотерапевт

Драгана Стојчевска

Ивона Кимовска

Тамара Ивановска

Нина Попова

Сара Стефановска

Марија Галачева

Симона Василева

Михаела Вељановска

Андреа Илиќ

Борјана Коцева

Ивона Трпевска

Ива Кимовска

Сара Симоновска

Бојана Радевска

Ѓеорѓиевска Вероника

Нина Милевска

Бојана Коцева

Кадети

Анжела Платон

Тренер

Зорица Хасаноска

Драгана Тодоровска

Ива Соколовска

Сара Ристовска

Бојана Божиновска

Неда Јанева

Сара Дамјаноска

Тамара Ѓорѓиева

Јана Поповска

Јована Павичевиќ

Ања Илијоска

Леона Деметра Франгоска

Тамара Станковиќ

Леона Миленкоска

Бисера Тодороска

Мила Ристовска

Ива Петрова

Дона Тодоровска

Ивана Смилевска

Ада Херин

Јана Стојанова

Ангела Шехтанска

Дафина Соколовска

Пионери

Даниела Новеска Вељаноска

Тренер

Помошен тренер

Ноели Ангелов

Драгана Тодоровска

Сара Ристовска

Инес Ангелов

Неда Јанева

Сара Дамјаноска

Михаела Петровска

Јована Павичевиќ

Ања Илијоска

Мила Манева

Бисера Тодороска

Мила Ристовска

Лана Велкова

Сара Стојановска

Ада Херин

Јана Стојанова

Стефанија Петровска

Раководство

Гордана Нацева